+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

DŁUŻNICY

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach zadłużenia która obejmuje m.in

 • uzyskania rozłożenia na raty spłaty zadłużenia wynikającego z niespłacenia zobowiązań z wszelkiego rodzaju umów w tym umów najmu, umów rachunku bankowego , umów kredytowych ,umów pożyczek w tym  udzielanych przez parabanki, zadłużenia mieszkania w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych i innych
 • uzyskania rozłożenia na raty spłaty zadłużenia wynikającego z niespłaconych faktur, rachunków
 • doradztwo prawne i udział w negocjacjach z wierzycielami
 • sporządzanie pism, wniosków, porozumień  w tym dotyczących należności określonych decyzjami podatkowymi i decyzjami  ZUS
 • sporządzanie pism, wniosków, skarg w postępowaniach egzekucyjnych
 • w prowadzonych egzekucjach administracyjnych  przez Urzędy Skarbowe i ZUS
 • w prowadzonych egzekucjach Komorniczych
 • przy egzekucji z nieruchomości – weryfikacji wyceny nieruchomości  dokonanej w ramach postępowania egzekucyjnego
 • naruszeń związanych z prowadzonymi egzekucjami administracyjnymi i  komorniczymi
 • postępowania sądowego- reprezentacja przed sądem na każdym etapie postępowania
 • naruszenia praw dłużnika wskutek działalności firm windykacyjnych