+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach  dotyczących nieruchomości która obejmuje m.in.

 • ocenę i  weryfikację stanu prawnego nieruchomości

 • doradztwo i weryfikację umów przy zakupie i sprzedaży nieruchomości

 • pomoc przy zawieraniu umów najmu, umów z deweloperem , umów kredytowych na zakup nieruchomości

 • doradztwo w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości w tym, wywłaszczenia nieruchomości, pozwoleń na budowę oraz związanych z samowolą budowlaną

 • sporządzanie odwołań od  decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości w tym pozwoleń budowlanych oraz  decyzji związanych z samowolą budowlaną

 • sporządzanie odwołań od  decyzji dotyczących wywłaszczenia nieruchomości i ich wyceny

 • pomoc  w postępowaniach dotyczących zmiany przeznaczenia działek rolnych tzw. zmiana statusu prawnego gruntów – utrata charakteru rolnego

 • pomoc w postępowaniach dotyczących ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ich zasadności

 • sporządzanie pism, wniosków w postępowaniach administracyjnych na każdym etapie postępowania

 • reprezentację w postępowaniach przed Urzędami i innymi organami administracji

 • sporządzanie skarg na decyzje do Sądów oraz  reprezentowanie przed Sądami Administracyjnymi  i Naczelnym Sądem Administracyjnym na każdym etapie postępowania