+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach administracyjnych która obejmuje m.in.

  • doradztwo oraz sporządzanie pism i wniosków w postępowaniach prowadzonych przez URE w tym dotyczących nałożenia kar pieniężnych
  • sporządzania odwołań od decyzji URE i reprezentację przez Sądem
  • doradztwo w postępowaniach dotyczących zgłoszeń SENT, sporządzenie odwołań od decyzji i  reprezentację przez Sądem
  • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniach administracyjnych w tym dotyczących pozwoleń na budowę, nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości
  • sporządzanie pism, wniosków w postępowaniach administracyjnych na każdym etapie postępowania
  • sporządzanie odwołań od  decyzji administracyjnych
  • weryfikację wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  • doradztwo, sporządzanie pism i wniosków w postępowaniach przed Urzędem Skarbowym, ZUS , sporządzenie odwołań od  decyzji podatkowych i decyzji ZUS
  • reprezentację w postępowaniach przed Urzędami i innymi organami administracji
  • sporządzanie skarg na decyzje do Sądów oraz  reprezentowanie przed Sądami Administracyjnymi  i Naczelnym Sądem Administracyjnym na każdym etapie postępowania