+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

PRAWO PODATKOWE

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców jak i osób indywidualnych w sprawach  podatkowych dotyczących m.in.

 • postępowań kontrolnych oraz kontroli podatkowych prowadzonych w zakresie podatku dochodowego, VAT oraz akcyzy i opłaty paliwowej
 • opracowania i sporządzenia zastrzeżeń do protokołów badania ksiąg podatkowych oraz protokołów  kontroli podatkowych
 • postępowań podatkowych i związanego z tym postępowania dowodowego
 • opracowania i sporządzania pism, wniosków w  trakcie prowadzonych  postępowań kontrolnych i podatkowych
 • sporządzania pism, wniosków w  trakcie prowadzonych  postępowań przez ZUS
 • reprezentowania w trakcie kontroli i  postępowań podatkowych
 • sporządzania odwołań od  decyzji podatkowych oraz odwołań od decyzji ZUS
 • sporządzania wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowych
 • sporządzania skarg do Sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowania przed Sądami Administracyjnymi  i Naczelnym Sądem Administracyjnym na każdym etapie postępowania
 • pomoc przy sporządzeniu wniosków o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych
 • doradztwo prawne w egzekucjach należności podatkowych prowadzonych przez Urzędy Skarbowe i ZUS
 • postępowań karno-skarbowych