+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach pracowniczych dotyczących m.in.

  • pozasądowych i sądowych sporów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika – doradztwo i  sporządzanie pism oraz pism  procesowych i reprezentowanie przed sądami
  • zawierania i zatrudniania osób na umowy zlecenia
  • zawierania i wypowiadania  umów o pracę zawartych na czas nieokreślony i określony a także osób zatrudnionych na umowach zlecenia
  • dotyczących odpraw pracowniczych
  • wypadków przy pracy
  • weryfikacji umów, dotyczących  zatrudnienia  pracownika
  • przyczyn  zwolnienia pracowników w tym  dyscyplinarnych
  • odpowiedzialności materialnej pracowników
  • odpowiedzialności pracownika za nie należyte wykonywanie obowiązków pracowniczych
  • odszkodowania i odpowiedzialności za wyrządzone szkody