+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach spadkowych która obejmuje m.in.

 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku
 • dziedziczenia nieruchomości
 • dokonanych darowizn za życia spadkodawcy i ich skutków prawnych w  postępowaniu spadkowym
 • dotyczącą długów spadkowych – zaciągniętych przez spadkodawcę pożyczek, kredytów i  innych zobowiązań
 • zachowku i określenia osób uprawnionych, jego wysokości oraz wystąpienia   przedawnienia roszczeń z tym związanych
 • podziału majątku spadkowego
 • odrzucenia spadku
 • spraw podatkowych związanych z dziedziczeniem
 • zapisów testamentowych
 • umów dożywocia
 • dziedziczenia majątku spadkowego po śmierci małżonków objętych i intercyzą
 • reprezentację przed Sądami na każdym etapie postępowania