+48 501 385 471

Skontaktuj się z nami.

kancelaria.mj@list.pl

 

PRZEDSIĘBIORCY

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców obejmując swoim zakresem ochronę prawną działalności gospodarczej w tym  m.in.

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • analizę i sporządzanie umów gospodarczych oraz doradztwo  prawne przy zawieraniu umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy i innych umów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej
 • doradztwo i udział w negocjacjach handlowych z kontrahentami
 • sporządzanie pozwów o zapłatę oraz  reprezentację przed sądami powszechnymi na każdym etapie postępowania
 • reprezentację przed Komornikami Sądowymi oraz wspomaganie ich działań
 • sprawy pracownicze związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • sporządzanie pism, wniosków do Urzędów i innych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą
 • doradztwo prawne i reprezentację przed instytucjami i urzędami w tym przed Urzędami Skarbowymi w postępowaniach kontrolnych i podatkowych oraz przed ZUS
 • windykację i zabezpieczanie  należności pieniężnych
 • sporządzanie skarg i reprezentację przed Sądami Administracyjnymi
 • stałą obsługę prawną
 • inne związane z  bieżącym funkcjonowaniem firmy